Gott Nytt År!

Den här dagen kommer vi att minnas. Och den vart inte som vi hade tänkt på något sätt och vis.

Men jag vill i alla fall önska allihopa ett...


. . . G o t t   N y t t   Å r  ! !
1